Varför visas skuggor efter att skyddsfilmen har applicerats?

- Apr 01, 2020-

Den första är effekten av temperaturen. Vissa experimentörer har gjort experiment. På grund av bubblorna stöds skyddsfilmen av bubblorna vid 80 ° C. Det vill säga skyddsfilmen har börjat riva långsamt under höga temperaturförhållanden. Om värmebeständigheten eller sammanhållningsförmågan hos skyddsfilmens lim inte är bra, tenderar restlim eller skuggor att dyka upp runt dess bubblor. Vanligtvis är platsen där skuggan uppträder där luftbubblorna bildar den skyddande filmen.

Den andra är att detta vanligtvis händer på skyddsfilmer som innehåller emulgeringsmedel. När emulgatorn migrerar kommer det att finnas skuggor. Det ytaktiva medlet kommer att fungera som en yttre mjukgörare i beläggningsfilmen, vilket gör beläggningsfilmen mjuk och elastisk. Detta är fördelaktigt om mjukningsmedlet fördelas jämnt under beläggningen. På grund av ytaktiviteten hos ytaktivt medel migrerar emellertid molekylerna från bulkfasen och aggregeras på ytan och tenderar att koncentrera sig vid membran-luftgränssnittet och därigenom bilda en skugga.

Ju längre tid, desto större kontaktyta mellan vanliga små bubblor och luft, desto högre är risken för skuggbildning. Försök därför att undvika små bubblor och använd en skyddsfilm av god kvalitet med en enhetlig beläggning, vilket kan försena uppkomsten av mörka skuggor. https://www.pe-protectionfilm.com/