Varför har skyddsfilmen restlim

- Nov 04, 2020-

1. Mänskliga faktorer

Vid första anblicken är skyddsfilmen mycket enkel. Det är bara en tunn plastbit. Oansvariga nykomlingar kan lätt ha denna idé, tänker att någon film kan möta behoven av filmskydd för sina produkter.

[Anti-statisk PET-skyddsfilm] Det finns fortfarande en hel del yrkeskunskap. Till exempel: en hög temperatur resistent skyddsfilm krävs i processen för hög temperatur; se till att hålla filmytan fri från olja, bananvatten och andra kemiska rester innan du applicerar filmen, annars kommer det lätt att orsaka rester att kemiskt reagera med limmet och orsaka degumming.

2. Interna faktorer av lim

Enligt det kvarstående tillståndet hos tryckkänsligt lim på skyddad yta och underlaget kan fenomenet med restlim på skyddsfilmen delas in i följande tre situationer:

(1) Sammanhållande förstörelse: Det finns tryckkänsliga lim på den skyddade ytan och underlaget, och den självhäftande ytan på skyddsfilmen förlorar sin lyster.

(2) Självhäftande basskador: Det finns fler gummirester på den skyddade ytan, och basmaterialet kan ses på peskyddsfilmens gummerade yta.

(3) Migrationsrester: Det finns en liten mängd tryckkänsliga limrester på den skyddade ytan, och glansen på PE-skyddsfilmens ytbeläggning förblir god.https://www.pe-protectionfilm.com/