Varför ska skyddsfilmen klistras på bilglaset?

- Sep 18, 2020-

1. Värmeisolering och solskydd. Skyddsfilmen fäst vid bilglas kan blockera den stora mängden värme som genereras av infraröda strålar.

2. UV-skydd. Medelvåg och långvåg av ultravioletta strålar kan tränga igenom mycket tjockt glas, och de flesta ultravioletta strålar kan blockeras genom att fästa en värmeisoleringsfilm. Förhindra hudskador och minska åldrandet av bilens interiör.

3. Säkerhet och explosionssäker. Basskiktet på skyddsfilmen är polyesterfilm, som är mycket motståndskraftig mot rivning och nedbrytning. Med skyddsfilmens vidhäftningsskikt kan glasets hållfasthet efter att skyddsfilmen har fästs förhindra oavsiktligt brott på glaset och skada besättningen.

4. Skapa ett privat utrymme. Att välja rätt sort, efter att du har klistrat in filmen, kan du vanligtvis inte se insidan av bilen tydligt, men du kan se utsidan av bilen inuti bilen, med bibehållen integritet och säkerhet.

5. Minska luftkonditioneringen och energiförbrukningen. Förlusten av luftkonditioneringens kylkapacitet kan kompenseras genom att fästa en värmeisoleringsfilm, som omedelbart kan sänka temperaturen i bilen och uppnå en viss grad av bränsleförbrukning.

6. Öka skönheten. Enligt personliga preferenser kan den vackra bilen anpassas genom att fästa en skyddande film.

7. Anti-reflex. Minska olyckor orsakade av bländningsfaktorer. Https://www.pe-protectionfilm.com/