Hur man förvarar skyddsfilm

- Aug 01, 2018-

Vid lagring av skyddsfilm måste vi först vara uppmärksam på att lagra den i lageret för att undvika fenomenet sol exponering eller regn. Dessutom måste vi vara uppmärksamma på skyddsfilm. Faktum är att vi måste förbjuda att det kommer i kontakt med det organiska lösningsmedlet av syra och alkaliolja, var noga med att hålla den ren och torr, var uppmärksam på avståndet från -15 ° C ~ 40 ° C.

 

Vid förvaring av skyddsfilm borde den placeras i en rulle, inte vikad. När lagringstiden är för lång ska den vändas en gång per säsong. Vid lastning och lossning av transportbandet är det bäst att använda kranen och var uppmärksam på riggen med strålen för att utföra slingan smidigt, för att undvika fenomenet skador på bältets kant, var uppmärksam på att inte lasta och lossa godtyckligt.

 

Vid lagring av skyddsfilm måste vi vara uppmärksamma på dess typ och dess specifikationer och vara uppmärksam på dess rimliga användning enligt dess behov och specifika förhållanden. Om olika sorter och deras olika specifikationer inte är tillåtna, är den skyddande filmen med dess styrka och antalet lager därav direkt ansluten (grupperad) för användning.

 

PE skyddsfilmen kan lagras inomhus i 12 månader i ett lager utan direkt solljus sedan tillverkningsdagen. Ju högre temperaturen desto kortare lagringsperiod och lagringsperioden minskas med hälften för var 10: e graden. Vattenlöslig skyddsfilm bör undvika kontakt med vattenånga för att undvika resterande lim