Hur man förstår skyddsfilmadhesion, vidhäftning, sammanhållning?

- Jun 04, 2018-

1. Adhesion:

Avser kolloidens och filmens bindande kraft. Om vidhäftningen är större än vidhäftningen, när skyddsfilmen slits av, kommer bindningen mellan de adhesiva molekylerna och filmen att brytas, vilket resulterar i degumming.

2. Adhesion:

Avser den kraft som krävs för att avlägsna skyddsfilmen från ytan som ska fästas efter en tidsperiod. Vidhäftningskraften är relaterad till materialet som ska fästas, trycket, filmtiden, vinkeln när filmen slits av och temperaturen. I allmänhet ökar vidhäftningskraften som tid och tryck ökning också, och viskositeten hos den skyddande filmen kan inte ökas för mycket för att säkerställa att bindemedlet inte lämnas utan limrester. 180-gradersskalprovet används vanligtvis för att mäta vidhäftning.

3. Sammanhållning:

Avser kolloidens inre styrka, och kolloidalkraften i kolloidfilmen som skyddsfilm måste vara mycket hög. Annars, när den skyddande filmen är sönder, kommer kolloidens inre sprickbildning att orsaka resten av kolloiden. Mätmetod för sammanhållningskraft: Den skyddande filmen är fäst på ytan av rostfritt stål, en viss vikt läggs på skyddsfilmen för att mäta hur lång tid det tar att skydda filmen från att dra av vikten. Om limkraften är större än sammanhållningen, när skyddsfilmen slits av, kommer bindningarna mellan de adhesiva molekylerna att brytas, vilket resulterar i res.

http://www.pe-protectionfilm.com/