Använd resistans mot Pe Protective Film

- May 10, 2018-

Pe skyddsfilmen är lätt att montera och slita när den används, med liten förändring över tid, stiger peeling force mindre och mindre, hela produkten under solljus exponeringsförhållanden, användningsperioden upp till sex månader till ett år, i processen Användning är Ingen förorening och korrosion kommer att uppstå.

Pe skyddsfilmen har utmärkta mekaniska egenskaper och överensstämmer med användarens krav på liten draghållfasthet, elastisk modul, förlängning, etc. vid användning. Den skyddande filmen är inert mot ytan av materialet som ska skyddas och har god vidhäftning mot det material som skall skyddas. Vid hantering och bearbetning av materialet försvinner eller skyddar inte skyddsfilmen.

Pe skyddsfilmen har bra väderlek och stabilitet i hållkraft. Efter några dagar eller lång tid ökar inte peeling force signifikant, och det är lätt att avta. När avskalningsfilmen avskalas, kvarstår ingen rester på den skyddade ytan och ingen bild kvar.

Efter en viss tid fungerar pe-skyddsfilmen bra, men ändarna är krullade. Den främsta orsaken till detta fenomen är att skyddsformen har en större grad av sträckning under appliceringen av den skyddade profilen i pastaprocessen. I hög temperatur har det varit onödigt krympning.

Det här problemet med PE-skyddande film förekommer oftast på produkter från kunder i söder, så PE-skyddsfilm bör vara uppmärksam på effekten av temperaturskillnad på miljön vid produktanvändning i produktionsprocessen och undvika onödig ytspänning under stakprocessen.